Femfaste sommeren 2024

30.05.2024

Sommeren (uke 26-33) er ferietid, også for fastlegene. Dette innebærer nedsatt bemanning og prioritering av øyeblikkelig hjelp og akutte ting. Vi ber derfor om at folk utsetter kontroller og ting som kan vente. Reseptbestillinger bør så sant det er mulig ordnes utenom ferietiden. A- og B-preparater vil som hovedregel ikke kunne skrives ut av vikarlege, i nødsfall kun minstepakning.

Her er ferietidene til fastlegene:

Runar Bratli

Ferie uke 26-29

Daniel Due-Tønnessen

Ferie uke 26-28 + 30

Kimberly R. P. Gjerde

Ferie 28-31 

Lars Hasselgård

Ferie 28 + 30-33

Endre Osen Skjølberg

Ferie 26-29

Elling Paulsen Skårn

Ferie 26-29

Guro Vik

Ferie 29-32

Peter Villadsen

Ferie 30-33 + onsdag-fredag uke 29

Karl Henrik Widhe Skogsberg

Ferie 31-33