Informasjon angående permisjonstid/vikar for Elling og Kimberly

19.04.2023

Elling P. Skårn jobber som normalt uke 16 og 17, før han går ut i pappaperm fra 01.05.-30.07. 

Kimberly P. Gjerde er tilbake fra permisjon 15.05. 

Peter R. Villadsen blir vikar for Elling fra 1. mai. Ved kapasitet vil han også ta pasienter tilhørende Kimberly.

Sverre Reiten vil være vikar for Kimberly onsdag 03.05. og onsdag 10.05.

Ta kontakt på telefon om du ikke finner timer hos din lege på helsenorge.no.