LEGER/TILGJENGELIGHET/ANSATTE

Runar Bratli

Fastlege

Fast fravær tirsdag formiddag og fredag i partallsuker

Daniel Due-Tønnessen

Fastlege

Fast fravær onsdag formiddag, samt torsdager i partallsuke og fredag i oddetallsuke

Kimberly R. P. Gjerde/Vikar tom 30.04.2023 Peter Ryom Villadsen 

Fastlege

Fast fravær torsdag partallsuke og fredag i oddetallsuke 

Lars Hasselgård

Fastlege

Fast fravær torsdag partallsuker og fredag oddetallsuker.


Endre Osen Skjølberg

Fastlege

Fast fravær på fredag i partalluker samt enkelte onsdager og torsdager


Elling Paulsen Skårn

Fastlege

Fast fravær mandag formiddag, samt fredag i partallsuker og torsdag oddetalluker


Guro Vik

Fastlege

Fast fravær tirsdag formiddag, samt fredag i oddetallsuker


Mathilde Egeland 

Turnuslege tom 30.08.2023


Heidi V. Taylor, Helsesekretær/kontorleder 

Åshild Stølen Godø, Helsesekretær/diabetesmedarbeider 

Bente Malo, Helsesekretær 

Solveig Nesje, Helsesekretær 

Trine Ensrud, Helsesekretær