Elling Skårn -fravær

27.02.2023

Elling Skårn vil i en periode fremover ha redusert tilstedeværelse på kontoret. Han er tilgjengelig for e-kontakt og reseptforespørsler via helsenorge.no og kan da også organisere laboratorieprøver etter behov. Problemstillinger som krever fysisk oppmøte på kontoret vil håndteres av øvrige leger på kontoret. Se timebok på helsenorge eller ta kontakt på telefon ved behov.