Generell vaksineinformasjon Femfaste 2023-2024

25.11.2023

Hensikten med vaksinering er å redusere forekomsten av epidemier, og sykdom hos den enkelte. Det er ekstra viktig å beskytte risikogrupper. Hvilke vaksiner du har fra før kan du sjekke på: https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner. Vi følger Folkehelseinstituttet (FHI) sine faglige retningslinjer i vaksinearbeidet vårt.

I det forebyggende helsearbeidet er det flere vaksiner som er aktuelle:

Vaksine mot hjernehinnebetennelse. (Mot bakteriell hjernehinnebetennelse forårsaket av meningokokker). Denne er spesielt aktuell for russ. Anbefales å ta den i god tid før russetida, gjerne før jul. Denne vaksinen består av en dose for ungdom/voksne og vi anbefaler spesielt russ å vurdere denne. Denne kan fastlegen bestille på apotek. Du henter den og møter hos oss uten avtale for å sette vaksine. Les meir på: https://www.fhi.no/ss/hjernehinnebetennelse

Vaksine mot HPV virus. Forebygging av livmorhalskreft, vulva-, vaginal-, og analkreft, eller forstadier til dette. Forebygging av kjønnsvorter som har årsakssammenheng med HPV-typene 6 og 11 (gjelder kun vaksine Gardasil og Gardasil 9). Vaksinering ble en del av barnevaksinasjonsprogrammet for noen år siden, men sjekk helsenorge om du har fått. Hør gjerne med fastlegen din om du bør ta vaksine. Dette gjelder også voksne. Les mer her: https://www.fhi.no/va/barnevaksinasjonsprogrammet/sos/

Boostrix polio (mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio). Anbefales til hele befolkningen (fra 25 års alder) ca. hvert 10. år for å opprettholde immuniteten fra barnevaksinasjonsprogrammet. Den kan settes hele året. Vi har den tilgjengelig. FHI sine anbefalinger kan leses her: https://www.fhi.no/va/voksenvaksinasjon/oversikt-anbefalte-vaksiner-for-voksne/

Pneumokokkvaksine. (mot lungebetennelse og blodforgiftning, men kan også ha betydning mot bihulebetennelse o.l.). Ny vaksine anbefales hvert 6. år til alle > 65 år og til de med kroniske sykdommer. Den kan settes hele året. Vi har den tilgjengelig. Her kan du se nærmere definerte risikogrupper (omtrent samme som for influensavaksine): https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/pneumokokkvaksinasjon---veileder-fo/#pneumokokkvaksinasjon-for-personer-med-risikofaktorer

MMR vaksine (mot meslinger, kusma og røde hunder). Anbefales i hovedsak for dem som ikke har fått vaksinen før gjennom barnevaksinasjonsprogrammet. FHI redegjør grundig for hvem som bør ta vaksinen her (se også annet ark): https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksinasjon-i-ulike-livsfaser/vaksinasjon-av-tidligere-uvaksinerte-voksne/#om-mmrvaksinasjon-av-voksne

Sesonginfluensavaksine. Denne komponeres ny for hvert år og settes høst/vinter. Denne er vel kjent for de fleste. Covidvaksinen er også godt kjent. Denne endres «av og til» så følg med i media og på våre hjemmesider. Det kom en ny variant i september og den gis oftest sammen med influensavaksine nå i høst. Influensavaksine og Covid vaksine anbefales til alle over 65 år og til de med kroniske sykdommer. Her kan du finne mer info: Influensavaksine - FHI Koronavaksine - FHI

Våre vaksinepriser finner du i prislisten: Priser :: femfaste.no Du kan kontakte oss via hjemmesiden og helsenorge.no. Du kan også ta kontakt med vår ekspedisjon.