Kurs- og gruppetilbud våren 2024

11.01.2024

Det holdes vært år en rekke kurs i regi av Helse Møre og Romsdal. Noen av kursene er digitale andre krever oppmøte. Kursene er generelt av god faglig kvalitet og presenterer oppdatert og god kunnskap om en rekke sykdomstilstander. 

Sjekk ut kurs og gruppetilbud