Nytt tilbud om hjemmetest for livmorhalsprøve til kvinner > 25 år

10.04.2024

Alle kvinner anbefales å ta livmorhalsprøve fra de er 25 år. Prøven brukes til å undersøke om du har viruset HPV og celleforandringer, før symptomer på livmorhalskreft har oppstått. Tidligere har det vært nødvendig med en gynekologisk undersøkelse for å få tatt testen. Men dette er nå i endring, og i første omgang skal fastlegene i Møre og Romsdal implementere tilbudet hjemmetest for en utvalgt gruppe pasienter. Drøft gjerne med fastlegen din om du kan være i målgruppen for det nye tilbudet. Dersom du er i målgruppen, får du med deg utstyret du trenger fra fastlegen og kan ta testen privat på legekontoret eller hjemme.

Målgruppen for HPV hjemmetest via fastlegen

Fastlegene kan tilby HPV hjemmetest til kvinner og andre med livmorhals over 25 år som ikke tar livmorhalsprøver grunnet fysiske, psykiske eller kulturelle utfordringer.

Dette kan for eksempel være kvinner som:

  • Har blitt utsatt for vold eller seksuelt traume
  • Har funksjonshemninger
  • Er omskåret
  • Har andre utfordringer med å gjennomføre en gynekologisk undersøkelse (GU)

Mer om ordningen kan du lese her

Slik tar du HPV hjemmetest