Tilbud til dem som står uten fastlege

26.06.2023

Molde kommune har relativt nylig opprettet et tilbud til pasienter som ikke har fastlege. Vi ønsker å hjelpe til med å gjøre dette tilbudet kjent ved å legge ut informasjon på nettsiden vår. Molde kommune informerer om tilbudet sammen med informasjon om migrasjonshelse: https://www.molde.kommune.no/helse-og-omsorg/helsetjenester/migrasjonhelse/ Det går også an å ringe et nummer: 47904616